مشاوره و مديريت برندينگ

برندینگ یا معرفی برند به جامعه مصرف که یكی از مهمترین فعالیت های بازاریابی،  تبلیغات هر شركتی محسوب می شود تا بتواند از این طریق برند خود را به مردم بشناساند و جایگاهی مناسب برای آن به وجود آورد و مشتریان را اصطلاحاً به برند وفادار سازد. نام تجاری یا همان برند،  عنصر متمایز كننده محصول شما از محصولات مشابه است. بازارهای امروزی عموماً بسیار رقابتی و اشباع هستند. جهت پیدا كردن موقعیت مناسب در این بازارها تكنیك های متعددی وجود دارد كه یكی از آنها داشتن یك برند سرشناس است. برندها می توانند موقعیت یك محصول را به كلی عوض كنند. دنیای امروز به نحوی است كه ارزش برند بیشتر از ارزش محصول است و مشتری ها عموماً برندها را می شناسند تا خود محصول را،  كه این امر خود صحه ای بر میزان اهمیت داشتن یك برند موفق است.

—     • بررسی و تحقیق پیرامون وضعیت موجود برند

—     • تدوین و ارزیابی اهداف نام تجاری

—     • تدوین کمپین برند

—       • طراحی هویت بصری برند ( اجزای ظاهری و گرافیکی برند )

—       • طراحی هویت کلامی برند

—     • تدوین استراتژی برای برند محصولات جدید

—       • انتخاب و تهیه نام و معماری برند

—      • شخصیت سازی برند

—     • موقعیت و جایگاه سازی برند

—      • بررسی شیوه های ارتباطی برند با مخاطبان هدف

—      • برنامه های سازمانی در جهت تقویت برند

—      • فرهنگ سازی و بومی سازی برند

—        • جامعه شناسی برند

—      • تقویت و نفوذ برند در ذهن مشتریان

—        • ایجاد ارزش برند در ذهن مشتریان

—       • شناسایی مشتریانی که برند قصد رسیدن به آنها را دارد

—       • تدوين ايده های صاحبان برند با درک نیازهای مخاطبان،  شناخت پویایی بازار و تکیه بر استراتژی های بزرگ

—       • بررسی و مطالعه نقش هر رسانه در ایجاد تغییر و ادامه حرکت رو به رشد برند