مشاوره و برنامه ریزی

از اهداف این دپارتمان می توان به ارائه خدمات بر پايه اصول تئوريک، تجربي و مبتني بر تحقيقات علمي و کاربردي روز دنيا با کاربري منطقه اي، در کسب نتايج مطلوب و ايده آل براي گروه هاي صنعتي، شرکت هاي توليدي، بازرگاني و… در سطوح مختلف اشاره کرد.

 

—     • مشاوره و برنامه ریزی بازاریابی

—     • تحقیقات بازار و تحقیقات بازاریابی

—     • مشاوره و برنامه ریزی فروش و افزایش فروش

—     • مشاوره و مدیریت برندینگ